Nasz profilgoogle_plus_banner
Road-Test psychotechniczne badania kierowców
logo tekst


 

Nasza pracownia oferuje badania w bardzo miłej i nie stresującej atmosferze. Zapewniamy idealne warunki i wysokiej klasy sprzęt a psychotesty przebiegają w ekspresowym tempie

Wykonujemy badania kierowców:

 • zawodowych i kandydatów na kierowców zawodowych
 • kierowców prowadzących pojazd w ramach czynności służbowych, np. przedstawicieli handlowych
 • kandydatów na instruktorów oraz instruktorów nauki jazdy;
 • kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • kandydatów na kierowców oraz kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
 • operatorów wszelkiego rodzaju maszyn (np. koparek, dźwigów, żurawi , wózków widłowych, żurawi, suwnic oraz innych maszyn);
 • badania wysokościowe;
 • osób pracujących na stanowiskach górniczych;
 • kierowców skierowanych przez Policję lub Starostwo na badania psychologiczne;
 • osób skierowanych na badania przez lekarza, który w wyniku badania lekarskiego stwierdził konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • i innych osób pracujących, według zapotrzebowania.

Psychotesty prowadzone są w jednym dniu.
Po zakończonym badaniu psycholog szczegółowo omawia wyniki diagnozy oraz wydaje odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie.